Onderzoeksprojecten

NuTeC-NORM

01.12.2010

NORM is een acronym voor de Engelse term Naturally Occuring Radioactive Material. Dit zijn materialen die van nature uit radioactieve nucliden zoals uranium en thorium bevatten. Ook hun vervalproducten zoals radium en radon zijn radioactief en dragen bij tot de radioactiviteit in NORM.

 

Gekende voorbeelde van deze NORM zijn vliegassen, staalslakken, zirkoniumzand, gips, kaliumsulfaat, fosfaatertsen, graniet, titaniumdioxiden, afzetting in pijpleidingen bij gasindustrie ...

 

In normale omstandigheden zijn deze NORM niet gevaarlijk voor de mens en zijn de bijhorende stralingshoeveelheden heel laag. Echter indien de ersten bewerkt worden kan de activiteitsconcentratie sterk stijgen waardoor er mogelijke gevaren aan de restproducten verbonden kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk om de hoeveelheden NORM in kaart te brengen en om de industrie te informeren over deze problematiek. Bedrijven die te maken krijgen met NORM zijn:

Olie -en gasindustrie (Chemische afgeleiden en transport)
Chemische sector (fosfaten en zouten)
Bouwsector
Staalindustrie
Non-ferro-industrie
Glasindustrie
Keramische industrie
...
Het NuTeC-EFRO-NORM project stelt zich als doel de “kennisverspreiding over de problematiek van Natuurlijk Voorkomende Radioactieve Materialen (NORM) door begeleiding van Vlaamse niet-nucleaire bedrijven en transporten. Het dient ook als een geïntegreerde aanpak van de voorbereiding op de vernieuwde Europese wetgeving.” Het project werd opgestart in december 2008 en eindigde succesval in december 2010.

De drie doelstellingen werden behaald:

Doelstelling 1: Constructie van een NORM-database. Dit gebeurt in samenwerking met de Douane in de Antwerpse Haven.
Doelstelling 2: Ontwikkeling van een ‘tool’ voor de bepaling van de activiteitsconcentratie van NORM in containers.
Doelstelling 3: Intensieve training bij groep bedrijven om hun NORM te meten, analyseren en correct te verwerken.

Voor meer informatie, contacteer ons:

Mail: info@nutec.be
GSM: +32 (0)472 36 14 69

Tel.: +32 (0)11 370 794

+32 (0)11 370 795


Het project werd gefinancierd door:

| |